Karlskoga GK

Lokala regler

LOKALA REGLER 2019 FÖR KARLSKOGA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid starterhuset och på hemsidan (www.karlskogagk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 13 och hål 14 gäller endast vid spel av hål 13. Vid spel av hål 14 är pinnarna oflyttbara tillverkade föremål.

2. Intern out of bounds, definierad av vita pinnar mellan hål 14 och hål 15, gäller vid spel av båda dessa hål. Out of bounds pinnarna är fasta och spelaren måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 19.2 (Ospelbar boll).

2. Pliktområden (Regel 17)

1. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 13, med början från 150 markeringen (gul/svart pinne), som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Bollen träffar kraftledning

1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 13, 14 eller 15 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete; Lättnad utan plikt

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad är tillåten enligt regel 16.1.

6. Dräneringar täckta av grus på spelfältet är mark under arbete.

7. Berg i dagen och jordfast sten på en finklippt del av spelfältet.

b) Oflyttbara tillverkade föremål; Lättnad utan plikt

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

c) Organiska föremål; Lättnad med plikt

1. Bunker underlag och bunkerkanter av konstgjort material på hål 6 högra greenbunker som är i sin avsedda placering.

2. Alla stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

3. Tätt sittande skydd, av plast eller hönsnät, på träd.

4. Planteringsgrop fylld med träflis/bark.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under enrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits avtävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt avslag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

1.Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Beslutade av Karlskoga GK:s styrelse 2019-04-24

 

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna