Karlskoga GK

Banrapport

Banrapport

Med anledning av att golfsuget nu börjar att tillta kommer här en lägesrapport från 18-hålsbanan och drivingrangen.

I stort sett alla ytor (greener, tee och fairway) ser ut som de gjorde i oktober när vi stängde. Den otroligt blöta hösten/vintern har gjort att inte ens mögelangreppen har trivts och vi har endast några enstaka fläckar på någon green och tee. Återigen så fick vi inget svar på vintertäcknings försöket men vi har bestämt att nästa år så kör vi igen men då utökar vi med tre greener till totalt sju.

Årets första greenklippning är gjord, trots vätan och väldigt mjuka greener. Vi hoppas nu på uppehåll från regn så att greenerna och framförallt fairway torkar ur och att vi kan börja att arbeta med dem. Så fort vi har bärighet i turfen så skall greener, tee och fairways stickluftas och första gödselgivan ska ut. Marken är väldigt urlakad på näring efter allt regn och vi måste fylla på depåerna.

Fairwayområdet framför green på hål 10 kommer att klippas upp nu direkt och sättas i spel medan övningsområdet och nya hål 7 öppnas för spel tidigast till midsommar. Tack vare det nya vägnätet vi har byggt genom banan så har vi minimerat körskador på banan under vintern. Den milda vintern har gynnat mossa vilket man ser framförallt på greenerna på 9-hålsbanan och i ruffen på vissa hål på 18-hålsbanan. Eftersom att vi inte har haft någon tjäle i vinter så kan det bli en rekordtidig start på bevattningssystemet.

Drivingrangen är fortfarande för blöt för att plocka med maskin. Det skall även vara minusgrader kommande nätter vilket gör att vi inte kan slå på vattnet till bollautomaten på grund av risken för frysskador på ledningar och munstycken till bolltvätten. Så fort ytan på rangen har torkat upp och frostnätterna är borta öppnar vi. Det ligger fyra mattor ute samt bollar för självplock.

9-hålsbanan är öppen som vanligt så länge det är frostfritt.

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna