Karlskoga GK

Banrapport oktober

En varm oktober har gjort att gräset har haft en bra tillväxt vilket har fört med sig att vi har haft ett omfattande snömögel och Pythium angrepp på våra spelytor. Snömögelangreppet var riktigt svårt att få stopp på. Efter ett antal behandlingar så gav det med sig och vi ser lite skador på greenerna som dock har börjat att läka ihop p g a värmen och den bra tillväxten.

På 18 hålsbanan på greenerna 1-3-5-10-17 ser jag fortsatt ett problem med alger som har trivts riktigt bra i år igen. Prokaryotiska cyanobakterier är det vetenskapliga namnet på det vi kallar blå-gröna alger. Enligt fossila undersökningar kan man datera dessa bakterier så långt tillbaka som 3.5 miljoner år. De finns både som encelliga och flercelliga, och bildar ofta en slemmig svartaktig yta som växer snabbt under varma sommarmånader. Bakterierna utsöndrar stora mängder socker(polysackarider), vilket gör dem stresståliga och detta gör att de kan överleva under extrema förhållanden. De växer genom att producera kedjor av celler som påminner om svamp. Allt detta tillsammans innebär att dessa bakterier är ytterst svårbehandlade och kan ställa till med stora problem. Vi finner dessa alger främst på greener som är kompakterade, blöta och där vi har partiell skugga under dagen. När greenerna blir glesa på grund av blöta så får algerna snabbt fäste.

Vi har inte på många år djupluftat greenerna på riktigt, för ca 20 år sedan användes en Verti Drain på 30 cm djup men problemet var att greenerna var ospelbara i 4 - 5 dagar samt att de blev vågiga efter hjulspåren. Greenerna är riktigt kompakta från ca 25 - 40 cm djup och där har vi en utmaning vi måste ta tag i. Nu har det kommit ut lite nyare maskiner på marknaden som gör mindre skada på greenerna och med start v. 43 så startar vi ett flerårigt luftningsprogram. Vi ska hyra en maskin som skjuter ner luft 30 cm ner i profilen och det blir en sprängverkan där nere. Jobbet tar 3 dagar att utföra på 18 hålsbanan och vi kommer att köra vår/höst. Solljus och vindväxling är också en process som måste fortsätta och vi har planerat att gallra skog runt några greener i vinter. Ett stort problem är också att dräneringen på framförallt push-up greenerna är riktigt dålig eller obefintlig.  

Vi har haft besök av grisar igen på hål 10. Till följd av det har vi byggt ut elstaketet 130 m norrut mot green 11. Svea skog har planerat att gallra skog öster om hål 13 i vinter och när det är klart så kommer vi att bygga ut elstängsel norr/öster om hål 13.

V.43 stänger vi ner och plockar in/tvättar banmateriel.

Vi har en grupp med gubbar som vill hjälpa till och jobba på banan i höst/vinter. Planerade jobb är: Torva av gräs från tees som skall renoveras, justera utslagsplatser P-3 banan, röja på rangen.

Vi har fått en offert av Thyras AB på följande arbeten:

Hål 1                 justera grönområde vänster om green, lägga igen bunker och utöka greenen

Hål 4                 Två nya tees 49 - 53, dränering greenområde

Hål 5                 Nytt tee 49 - 60 inkl dränering

Hål 7                 Ny väg till tee 8

Hål 8                 Renovering tee 53 - 60

Länk till Air2G2

https://youtu.be/X1HOvT_35XY?list=PLFocZgh5mNOilD-q5hd3UIWWAc2EVJdGT

 

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna