Karlskoga GK

Banrapport november

Oktober, november och början på december har varit riktigt tråkiga med mycket regn och mulet väder. Sedan banan stängde 18/10 så har vi fortsatt att jobba med grönytorna. Greenerna och tee har luftats, dressats och gödslats. Fariway har luftats klart till 90% men vi fick avbryta p g a blöta. Greenerna hade en liten dipp i sep/okt men har nu återhämtat sig och ser välmående och fräscha ut.

Nu kommer greenerna dressas varje vecka för att bygga upp ett skydd runt tillväxtpunkterna och på så vis klara kyla och snö bättre. Vintertäckningen i fjol visade sig vara riktigt bra trots att vi inte fick någon riktig vinter. Greenerna var torra och mycket välmående när dukarna togs bort vilket gjorde att de fick upp temperaturen fortare och vaknade till liv. I år utökar vi täckningen med två greener på greener 8 och 17. Täckningen kommer att ske så fort temperaturen sjunker och regnet avtar.

Lövuppsamlingen i ruffen har inte kunnat genomföras p g a blötan och vi får göra ett nytt försök till våren. Tyvärr så blir problemen med vildsvinen större och större och vi blir nog tvungna att stängsla in hela banan 2021. Under december ska vi köra fram material till kommande arbeten och förbereda vintertäckningen samt fortsätta med slyröjning på 18 hålsbanan och P-3 banan. Under V. 50 påbörjar vi dräneringen av green 4.

 Vi har varje vecka under säsongen fått hjälp av medlemmar som vill vara med och förbättra banan. De har deltagit i banarbetet med klippning, lagat tee, justerat vattenspridare, lagat bevattning, vattnat fw, trädfällning, putsat bunkerkanter, rensat ogräs, snickeriarbeten, måleriarbeten, blomsterarrangemang. Stort tack till er damer och herrar! 

Det har varit ett oerhört speltryck på 18 hålsbanan i år och vi ser nu att det har varit en ökad tidsåtgång på alla arbetsmoment. Tex fariwayklippning 23%, teeklippning 43%, städ/sophantering 50%, Bunkrar 100% och teelagning 100%. Det som detta har medfört är att vi har fått försaka en del moment, t ex 9-hålsbanan, vägunderhåll med mera. 

Planerade banförbättringar 2021:

Hål 1, Bakre bunker på vänster sida ska läggas igen och ojämnheterna i gångstråket ska justeras.

Hål 4, Nya tee 49 och 53. Greenområde skall dräneras

Hål 5, renovering tee 60 - 49

Hål 8, Renovering tee 60 - 53

Ny väg från green 7 till tee 8.

Trädfällning

Mikael Heiche
Banchef

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna