Karlskoga GK

Banrapport augusti

Det har varit varmt och torrt nu i flera veckor och väldigt högt tryck på bokningar på 18-hålsbanan.

Skötselschemat har kunnat följas trots högtryck på banan. Under vecka 31 gödslades greener och tees rejält för att vara starka och med god tillväxt när vi gick in i augusti. Greenerna har lite för bra tillväxt fortfarande som bör avta i närtid men enligt analys så mår de riktigt bra och inget angrepp eller sjukdomar för tillfället.

I månadsskiftet aug/sep kan stressjukdomar komma men i år känns plantorna starkare än i fjol och förhoppningsvis så klarar vi oss bra. Våra tees har också bra tillväxt och det behövs med detta speltryck. Alla tees på korthålen och tees där det spelas mycket järn har tagit stor skada och om speltrycket fortsätter så här så får vi stänga av grästee på de hålen i slutet på september för lagning och återhämtning.

Nya green 7 har fortfarande lite skalperingsskador i rundvarvet och kommer börja återhämta sig när vi släpper upp klipphöjden. Fairway är torr beroende på att vi inte har inte haft resurser att köra vattentåg. Så fort värmen har lagt sig och vi får svalare och regn så kommer fairway att gödslas och stickluftas.

För övrigt så måste personalen hyllas lite också. På grund av det höga speltrycket har vi startat banarbetet kl. 05.30 under juli månad samt inte tagit frukostrast innan vi har klippt klart greener, tee och fairway. Vissa dagar har vi fått haft spelförbud kl. 05.30-08.00 så att vi har fått jobba med greenerna och klippning utan stress. Kommunikationen spelare och banarbetare har funkat bra med endast någon incident. Vi har haft tre mycket duktiga feriearbetare via kommunen under sommaren.

Kommande arbeten:

V35-36 Påfyllning sand i bunkrar 18-hålsbanan

V37-38 Stödsådd + dressning greener

V39 Hålpipsluftning greener 9-hålsbanan

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna