Karlskoga GK

Banrapport mars

Banrapport mars

Vi har efter några intensiva veckor i februari/mars avslutat tre olika projekt på banan i samarbete med Thyras AB. 

Första veckan i februari dränerade vi området framför green på hål 10. Den gamla filtiga och vattenhållande grästurfen skalades bort och dräneringsrör samt grus påfördes. Det som återstår nu är finplanering, montering av fw spridare och sådd.

Andra veckan i februari körde upp ca 650 ton jordmassor från vår avlastningsplan med dumper till det som ska bli ett nytt tee på nya hål 7. Med grävmaskin grovplanerades sedan området och det återstår mycket jobb innan sådd. Greenbygget på hål 7 fortsätter under vår/sommar med finplanering och sådd.

Till sist har vi byggt två nya greener och en bunker på det nya övningsområdet samt dränerat det nya pitchfältet på rangen. Övningsbunkern kommer att bli av det modernaste snittet med konstgräskanter, Durabunker och Capillary Concrete i botten.
Den blir på så sätt väldigt lättskött och minimalt underhåll krävs. Finplanering och bevattning återstår på hela området.

Sedan i slutet på januari har vi i samarbete med Sveaskog gallrat skog på banorna. Tyvärr fick vi avbryta i slutet på februari eftersom vädret och värmen ställde till det. Hela 9-hålsbanan hann vi gallra och den har blivit väldigt ljus och fin. På 18-håls banan har vi gallrat några problemområden runt greenerna på hål 3 och 5. Gallringen är väldigt viktig för solljuset på greenerna samt luftväxlingen och vi tror att kvaliteten blir bättre på dem nu. Förhoppningsvis fortsätter gallringen på 18-håls banan vintern 2019/2020. Jörgen Carlsson har gjort en gallring i tallskogen mellan tee på hål 8 och 9 så vi får en vacker utsikt över Valån och banan. På hål 13 har Lennart Nilsson och Christer Karlsson installerat en ny trapp.

När banan blev snöfri i mitten av februari behandlade vi greenerna samt lade på vårtäckningsduk. Greenerna hade väldigt få nya svampangrepp men fortfarande sviter efter ett tufft 2018. Med tanke på att vi har haft is på greenerna sedan mitten på december så ser man att det har varit lite tufft för gräset. Dukarna lägger vi på som ett skydd mot ev. ny is, kalla nätter samt att det ger lite extra värme på dagarna och nu ser vi att det börjar att grönska där under. Det jobb som ligger framför oss nu är att dränera klart green hål 5. Arbetet påbörjades i höstas men fick avbrytas när det slog om till vinter tvärt. Green på hål 5 kommer att vara avstängd i början på säsongen tills arbetet är klart samt att den ska vertikalskäras, hjälpsås och växa till sig.

Vi jobbar för att kunna öppna 18-hålsbanan skärtorsdag 18 april men allt hänger på vad som händer med vädret de kommande två veckorna.


1
2
3 

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna