Karlskoga GK

Flyttade utslagplatser hål 12

Flyttade utslagplatser hål 12

Arbetet med att riva ut dammluckorna vid Angsjödammen vid hål 12 som vi har aviserat tidigare har startat. Syftet med utrivningen är att återskapa ett naturligt sjöutlopp ur Angsjön, som har reglerats sedan mitten av 1800-talet, och i förlängningen skapa en vandringsväg för ädelfisk uppströms.

En ansökan om att återuppta vattenkraftproduktion vid Valåsdammen vid hål 16 är inlämnad av en privat aktör där planen är att riva ut de befintliga luckorna och skapa en självreglerande damm som även den möjliggör fiskvandring förbi dammen. Detta arbete ligger dock ett eller ett par år i framtiden.

Luckorna vid Angsjödammen är nu borttagna och det mesta av arbetet har skett på östra sidan av dammen.

Under nästa vecka, måndag till onsdag, samt några dagar under vecka 27 kommer arbetet flyttas nedströms. Justering av åfåran skall ske, den gamla gångbron över Valån skall rivas och en ny bro skall lyftas på plats betydligt närmare dammen.

I samband med arbetet kommer samtliga utslagsplatser flyttas till andra sidan Valån på ett uppklippt område i ruffen. Exakta längder på hålet kommer framgå av skyltar vid tee men banan kommer fortfarande vara handicapgrundande enligt punkt 2.7.4, EGA Handicapregler 2016-.

Logga in på Min Golf

Följ oss på nätet

Vi samarbetar med

SISU Idrottsutbildarna