Karlskoga GK

Samarbete Karlskoga GK - Degerfors Golf

Från och med 2012 kan alla fullbetalande medlemmar köpa ett Golfpass som ger fritt spel på Degerfors Golfs anläggning hela säsongen. Bokning får ske max tre veckor innan speldagen, bokningar längre fram i tiden sker i samråd med receptionen i Degerfors

2020 kostar Golfpasset 1 995 kr för seniorer och 1 000 kr för juniorer till och med 21 års ålder.
Golfpasset köper du genom att kontakta kansliet på telefon 0586-72 81 90, eller e-post, info@karlskogagk.se.